5 sjekkpunkter når du skal velge fasadearbeider

5 sjekkpunkter når du skal velge fasadearbeider

Ser du etter en fasadearbeider i Oslo eller Drammen? Vi i Fasader Viken kan utføre oppdrag på omtrent alle typer fasader!

Ser du etter en fasadearbeider i Oslo eller Drammen? Vi i Fasader Viken kan utføre oppdrag på omtrent alle typer fasader! 


Som fasadearbeidere er vi håndverkere som jobber med å installere og reparere fasader på bygninger. Dette kan omfatte installasjon av murstein, stein, betong, tre eller andre materialer på bygningens ytre vegger.


Hva gjør en fasadearbeider? 


Vår jobb som fasadearbeidere er også å bidra til vedlikehold og reparasjoner av eksisterende fasader, inkludert å erstatte skadede materialer, fjerne gammel maling eller belegg, og tette eventuelle sprekker eller hull. I tillegg  arbeider vi med isolasjon og tetting for å beskytte bygningen mot fuktighet og temperaturendringer.


Sjekkpunktene du trenger for å velge en som skal utføre arbeider på fasaden  

Denne formen for arbeid betyr også at det er flere faktorer som må tas hensyn til, og ikke minst krever det kompetanse for å utføre et vellykket resultat. Skal du jobbe med en fasadearbeider er det viktig at du forsikrer deg at vedkommende er i stand til følgende:   • Erfaring: Sørg for å velge en fasadearbeider som har erfaring med å arbeide med den typen fasademateriale du ønsker å installere eller reparere. Sjekk også deres referanser og tidligere arbeid for å sikre at de er pålitelige. 


  • Kvalifikasjoner og sertifiseringer: Sørg for at fasadearbeideren du velger, har de nødvendige kvalifikasjoner og sertifiseringer som kreves for å utføre arbeidet.


  • Forsikring: Sjekk at fasadearbeideren har tilstrekkelig forsikring som dekker skader eller ulykker som kan oppstå under arbeidet.


  • Evner: Finn en fasadearbeider som evner å utføre de fysiske anstrengelsene som er nødvendig for oppdraget. Har du en håndverker som sliter med å komme seg til A-B eller bevege seg over ujevne flater vil arbeidet bli mindre effektivt og dermed kunne ta lengre tid før det er ferdigstilt. 


  • Kommunikasjon: Velg en fasadearbeider som kommuniserer godt og er villig til å svare på spørsmål og gi oppdateringer underveis i prosessen.


Som fasadearbeider utfører vi arbeid på eiendommen til andre. I dette ligger det et stort ansvar, både underveis og i ettertid. Når vi kommer for å utføre fasadearbeid har vi en 100% tilfredshetsgaranti. 


Pris fasadearbeid 


Når du skal finne en til å utføre fasadearbeid vil du kunne få mange ulike tilbud. Prisene på fasadearbeid vil naturligvis variere ut i fra omfanget av arbeidet, varighet og materialene som skal tas i bruk.  Får du et tilbud som virker for godt til å være sant, er det nok trolig også det. Vår anbefaling er å forsikre deg om at de som skal utføre fasadearbeider har den nødvendige kompetansen. 


Fasade arbeider i Oslo og Drammen 


Ser du etter en fasadearbeider i Oslo eller Drammen? I Fasader Viken har vi over 17 års erfaring med ulike former for arbeid på fasader. Våre dyktige fagpersoner har i løpet av årene vært borti både det ene og det andre – med det er det ingen utfordring vi ikke takler! Kontakt oss om du ønsker hjelp med ditt neste prosjekt.