Fasadeisolering

Fasadeisolering

I Fasader Viken innehar vi mange års erfaring med isolasjon på vegger for ulike fasader. Vi jobber med både innvendig og utvendig isolasjon

Blir det fort kjølig i bygget? I dag er det fremdeles mange fasader med en dårligere isolering enn hva som er anbefalt. 


Vanlige tegn på at isolasjonen begynner å bli gammel eller at etterisoleringen er gjort feil kan blant annet være fuktskader og råte.


Hvilken funksjon har isolasjon av fasaden?


Isolering av fasader er en viktig del av bygningskonstruksjon og energieffektivitet. Fasadene i en bygning er den ytterste delen som beskytter mot vær og vind, og det er derfor avgjørende at de er godt isolert for å redusere varmetap og energiforbruk. I Fasader Viken innehar vi mange års erfaring med isolasjon på vegger for ulike fasader. Vi jobber med både innvendig og utvendig isolasjon. 


Har du et bygg som ble bygget før 1980, er det anbefalt å få det etterisolert. Dette fordi det på den tid ikke var like strenge krav til isolasjon. 


To typer fasadeisolasjon


Isolering av fasader kan gjøres på ulike måter, avhengig av bygningens alder og konstruksjonstype. 


Utvendig isolasjon

 

En vanlig metode er å installere isolasjon på utsiden av fasaden, som kan være enten i form av isolasjonsplater eller sprøyteisolering. Dette kan være en effektiv metode for å forbedre bygningens isolasjonsverdi, samtidig som det gir en estetisk oppgradering.


Utvendig fasadeisolering vil ny kledning, vindsperre samt isolasjonen også beskytte mot vær og vind. 


innvendig isolasjon 


En annen metode er å isolere fasaden fra innsiden, som kan være gunstig for eldre bygninger hvor det kan være vanskelig å endre utseendet på fasaden. Dette gjøres ved å installere isolasjon og en fuktsperre inne i veggen, som deretter dekkes av gipsplater eller annet materiale. Denne metoden er som oftest mest aktuell for trehus. 


Smart å gjøre fasadeisolasjon i kombinasjon med skifte av kledning 


For å gjøre det mest kostnadseffektivt for deg selv er det alltid anbefalt å etterisolere i kombinasjon med skifte av kledning, dersom isolasjonen ikke er tilstrekkelig fra før av. Kostnadene knyttet til fasadeisolering kommer gjerne av at kledningen må fjernes. Skal du først skifte kledning på bygget vil du derfor kunne få mye for pengene om du også velger å utføre fasadeisolering. 


Det er viktig å merke seg at isolering av fasader ikke bare handler om energieffektivitet, men også om komfort og innendørs luftkvalitet. Ved å redusere varmetapet kan man oppnå en mer stabil innetemperatur og dermed en bedre innendørs komfort. I tillegg kan isolasjonen bidra til å redusere fuktproblemer og muggvekst, som kan påvirke innendørs luftkvalitet og helse.


Fasadeisolering er en lønnsom investering 


Isolering av fasader kan være en kostbar investering, men det kan også være svært lønnsomt i det lange løp. Ved å redusere energiforbruket kan man oppnå betydelige besparelser på strømregningen, samtidig som det kan øke verdien på eiendommen og gjøre den mer attraktiv for potensielle kjøpere.


I dag er det også stadig større fokus på bærekraft og miljøvennlige byggematerialer, og dette gjelder også for isolasjon av fasader. Det finnes nå et bredt utvalg av miljøvennlige isolasjonsmaterialer, som for eksempel cellulose, hamp og lin, som kan være et godt alternativ for de som ønsker å redusere sin miljøpåvirkning.


Ønsker du hjelp med fasadeisolasjon? Vi i Fasader Viken kan isolasjon. Med oss på laget er du sikret et proft og sikkert resultat. Ta kontakt med oss og fortell oss hvor du ønsker isolasjon?