Fasaderehabilitering i Drammen og Oslo

Fasaderehabilitering i Drammen og Oslo

Vi utfører fasaderehabilitering for fasader i tre, mur, puss, tegl og glass! Vi kan også stille opp for oppdrag i Oslo

Med tiden kan det komme både store og små skader på fasaden til bygget. Uavhengig av om det er snakk om tre, tegl, mur, betong eller glassfasader, er fasaderehabilitering noe som bør utbedres så fort som mulig. 


Holder du til i Drammen? Vi utfører fasaderehabilitering for fasader i tre, mur, puss, tegl og glass! Vi kan også stille opp for oppdrag i Oslo. 


Fasaderehabilitering er i dag et begrep som omfatter forskjellig type arbeid for ulike fasader. fasaderehabilitering  kan inkludere alt fra reparasjon av skadde eller slitte overflater, til utskiftning av materialer, og oppgradering av isolasjon og andre funksjoner.


En typisk fasaderehabiliteringsprosess kan omfatte følgende trinn


Inspeksjon og vurdering av skade og slitasje:

En grundig inspeksjon av bygningens fasade vil avdekke eventuelle skader, slitasje eller andre problemer som trenger å bli adressert.


Planlegging og design: 


Basert på inspeksjonen vil vi utvikle en plan for rehabilitering av fasaden. Dette vil omfatte valg av materialer, farger og teksturer, og vil også ta hensyn til eventuelle lokale reguleringer og krav.


Forberedelse av overflaten:


Før vi starter med rehabiliteringsprosessen, vil vi måtte forberede overflaten ved å rense, fjerne gammel maling eller kledning, og reparere eventuelle skader som må utbedres før rehabiliteringsarbeidet kan starte.


Utførelse av rehabiliteringsarbeid:


Dette kan omfatte utskiftning av skadede eller slitte materialer, påføring av maling eller belegg, og oppgradering av isolasjon og andre funksjoner.


Inspeksjon og vedlikehold:


Når rehabiliteringsprosessen er fullført, vil vi gjennomføre en inspeksjon for å sikre at alt er på plass, og at fasaden fortsetter å holde seg i god stand over tid. Det kan også være nødvendig å utføre periodisk vedlikehold for å sikre at fasaden fortsetter å se og fungere bra.


Ulike former for skader som krever utbedring 


En fasade kan bli utsatt for ulike former for skader. Oppstår det skader som fører til løse deler av bygningen utgjør dette en fare for nærgående. Slike skader må derfor utbedres snarest. Videre kan det også oppstå skader som kan ha en effekt på klima, deriblant sopp, råte og mugg. Lar du dette utvikle seg over lang tid kan det gi helseskader for de som oppholder seg i bygget. For å unngå at situasjonen kommer til et punkt som både er farlig og kostbart, er det anbefalt å utføre vedlikehold av fasaden med jevne mellomrom. 


Et spørsmål som vil dukke opp er også “må det gjøres en totalrehabilitering eller er det bare visse områder som trenger utbedring?”. Noen ganger kan det hende at det er mindre skader som skal utbedres. I slike tilfeller er det viktig at du bruker håndverkere som vil etterlate et godt resultat, slik at utbedringene ikke er synlige i forhold til resten av bygget. 


Ikke vent for lenge med å gjennomføre en fasaderehabilitering 


Jo lengre du venter, jo større og mer omfattende vil også arbeidet med rehabilitering av fasaden bli. Vi vet at rehabilitering kan være en stor investering, men gjør du smarte valg for rehabiliteringen, vil du kunne tjene på det i fremtiden i form av mindre vedlikehold, bærekraftige løsninger, salg av eiendommen m.m. 


Hva avgjør prisen på fasaderehabilitering? 


Naturligvis er det flere drivere for prisen til fasaderehabilitering. Blant de vanligste finner vi: 


  • Størrelse på bygget
  • Omfanget av skadene
  • Tilgjengelighet for stillas
  • Historiske deler som skal bevares 
  • Isolering eller etterisolering


I Fasader Viken har vi lang erfaring med fasaderehabilitering og kan utføre alt fra store til små jobber. Vi har mer enn 17 års erfaring med mur- og pussfasader, trefasader, glassfasader og totalrehabilitering av fasader.


Holder du til i Drammen eller Oslo-området og vil gjøre en fasaderenovering? Snakk med oss!