Stegene for en vellykket fasaderenovering

Stegene for en vellykket fasaderenovering

Holder du til i Drammen og ønsker å renovere fasaden? Kontakt oss i Fasader Viken. Vi kommer på befaring og hjelper deg å finne de beste løsningene.

Skal du renovere fasaden? 


Det er fort at det kan gå i surr med begreper som restaurering, rehabilitering eller renovering. I forbindelse med fasadearbeid vil fasaderehabilitering ha som formål å gjenopprette den tidligere standarden til bygget med de samme funksjonene. Snakker vi om en fasaderenovering kan det være et formål å oppgradere nåværende løsninger og funksjonalitet. På tampen av dette har vi fasaderestaurering hvor målet er å gjenopprette det eksakt samme resultatet som var det bygget opprinnelig ble reist. Dette innebærer finurlig arbeid som krever at du får hjelp av dyktige fagarbeidere. 


Fasaderenovering er smart når du ønsker å oppgradere dagens løsninger. Dette kan for eksempel dreie seg om mer bærekraftige bygg, forlenget levetid, oppfriskning av materialer eller simpelthen å gi bygget et mer moderne uttrykk. 


Holder du til i Drammen og ønsker å renovere fasaden? Kontakt oss i Fasader Viken. Vi kommer på befaring og hjelper deg å finne de beste løsningene.


Slik foregår en fasaderenovering 


Før en fasaderenovering kan begynne er det viktig å kartlegge hva som skal, og hva som må gjøres. Ved å se på tilstanden til bygget, vil vi kunne gjøre riktige vurderinger for renovering. 


Generelt kan fasaderenovering deles inn i følgende trinn:


Kartlegging


Først må fasaden inspiseres for å identifisere eventuelle skader eller problemer. Det kan være behov for å reparere eller erstatte deler av fasaden før renoveringsarbeidet kan begynne. Fasaden må også rengjøres grundig for å fjerne skitt og rusk.


Klargjøring 


Hvis det er nødvendig, kan det være behov for å fjerne eksisterende belegg og finish på fasaden før renoveringsarbeidet kan begynne. Dette kan gjøres ved hjelp av sandblåsing, vannstråling eller kjemiske midler.


Reparasjon


Hvis det er nødvendig, må eventuelle skadede eller svekkede deler av fasaden repareres eller forsterkes før videre arbeid. Dette kan inkludere erstatning av murstein eller puss, eller installasjon av støttekonstruksjoner for å styrke fasaden.


Fornyelse


Etter at reparasjonsarbeidet er fullført, kan fasaden fornyes ved å påføre et nytt belegg eller en overflatebehandling. Dette kan inkludere maling, beising eller påføring av en ny puss.


Fasadeisolering:


Hvis ønskelig eller nødvendig, kan man også installere isolasjon på utsiden av fasaden for å øke bygningens energieffektivitet og redusere varmetap.


Slik jobber vi med fasadeisolering. 


Etterbehandling:


Til slutt, må eventuelle avsluttende arbeider gjøres, inkludert installasjon av vinduskarmer, takrenner, nedløpsrør og annet tilbehør. Fasaden må også inspiseres og rengjøres etter at arbeidet er fullført.


Holder du til i Drammen og har behov for fasaderenovering? Vi i Fasader Viken hjelper deg gjerne. Bestill en befaring i dag og få has på renoveringsarbeidet!